TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Liverpool star­te­de bla­en­den­de ud i sid­ste sa­e­son, hvor Sadio Manés fart, det ag­gres­si­ve gen­pres og de man­ge må­l­trus­ler gjor­de Liverpool til ti­telkan­di­da­ter. Manés fart mang­le­de, da han sad ude med ska­de, men med Mo­ha­med Sa­la­hs an­komst er der nu fart over fel­tet på begge kan­ter. Sa­la­hs an­komst be­ty­der for­ment­lig, at Phi­lip­pe Cou­tin­ho ry­ger la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen i Kl­op­ps 4-4-3. Det ef­ter­la­der Liverpool med go­de spil­le­re som Georginio Wijnaldum og Em­re Can på ba­en­ken. Pro­ble­met er fort­sat at fin­de i det pa­pirstyn­de for­svar, hvor der mang­ler bå­de bred­de og kva­li­tet i mid­ter­for­sva­ret og på ven­stre ba­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.