TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

I slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son spil­le­de Arsenal of­test 4-2-3-1, men mod slut­nin­gen af sa­e­so­nen gik Wenger over til en op­stil­ling med tre for­sva­re­re, som han me­get vel kan kom­me til at be­nyt­te igen, for den fun­ge­re­de fint og gav mu­lig­hed for at ud­nyt­te nog­le af trup­pens kom­pe­ten­cer. Nyind­kø­bet La­ca­zet­te får plad­sen på top­pen, mens og­så Danny Wel­beck og Oli­vi­er Giroud kan spil­le der. I for­sva­ret etab­le­re­de Rob Hol­ding sig mod slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son, men med kø­bet af Se­ad Ko­la­si­nac bli­ver han na­ep­pe første­valg li­ge med det sam­me. San­ti Ca­zor­la er ude med lang­va­ri­ge akil­lespro­ble­mer, og han er sav­net som man­den, der får ur­va­er­ket til at tik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.