AR­SE­NALS VIG­TIG­STE SPIL­LER: LAURENT KOSCIELNY

Premier League Magasinet - - Program -

Når Laurent Koscielny ik­ke er med i Ar­se­nals for­svar, går det galt. I sid­ste sa­e­son spil­le­de han kun halv­de­len af de to Cham­pions Le­ague-ot­ten­de­dels­fi­na­ler mod Bay­ern Mün­chen på grund af en ska­de og et rødt kort, og det kun­ne ses. Med ham på ba­nen var den ind­byr­des stil­ling 2-1 til Arsenal. Uden ham var den 9-0. Arsenal hav­de na­ep­pe slå­et Bay­ern, hvis fransk­man­den hav­de spil­let al­le 180 mi­nut­ter, men sta­ti­stik­ken si­ger al­li­ge­vel no­get om, hvor me­get han be­ty­der i de­fen­si­ven. Han var hel­ler ik­ke med i sid­ste sa­e­sons stør­ste Pre­mi­er Le­ague-ne­der­lag, 3-0 til Crystal Palace.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.