EVER­TONS MA­NA­GER: RO­NALD KO­E­MAN

Premier League Magasinet - - Program -

Der var ik­ke me­get, der ty­de­de på, at Ro­nald Ko­e­man vil­le få gang i ma­na­ger­kar­ri­e­ren, da han blev fy­ret først i Va­len­cia og si­den AZ Alk­maar i slut­nin­gen af sid­ste år­ti, men med pra­e­sta­tio­ner­ne i først Fey­eno­ord og si­den Southampton og Everton har gi­vet den tid­li­ge­re cen­ter­for­sva­rer et flot renom­mé. Han har ska­er­pet Everton på al­le om­rå­der af ba­nen, og han mar­ke­re­de sig og­så ved at for­by­de brug af mo­bil­te­le­fo­ner, når hol­det spi­ser sam­men. Han har og­så vist hård­hed, når det kom­mer til mand­skabs­plej­en og har i fle­re om­gan­ge va­e­ret ef­ter Ross Bark­ley, der end­nu ik­ke helt har ind­fri­et po­ten­ti­a­let un­der den hol­land­ske ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.