TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

End­nu en min­de­va­er­dig sa­e­son blev det til for den lil­le sy­den­gel­ske klub, der nå­e­de en ni­en­de­plads. Det gjor­de de sa­er­ligt ved hja­elp fra Jos­hua King, der score­de 13 af si­ne 16 liga­mål ef­ter års­skif­tet. Stam­men er stort set den sam­me, som den har va­e­ret si­den op­ryk­nin­gen, men må­l­mand­spo­sten er ble­vet va­e­sent­ligt for­sta­er­ket af, at As­mir Be­g­ovic er kom­met til og er­stat­ter evigt usta­bi­le Ar­tur Boruc, mens Nat­han Aké er en klar for­sta­er­k­ning af for­sva­ret. Bournemouth har im­po­ne­ret med en of­fen­sivt am­bi­tiøs stil, og i et an­greb med Jer­main De­foe og Jos­hua King har Ed­die Howe over 30 liga­mål fra sid­ste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.