TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

”Vi var nødt til at til­pas­se os til, hvad West Bromwich vil­le. I al en­kelt­hed var vo­res plan: in­gen død­bol­de, in­gen død­bol­de, in­gen død­bol­de,” sag­de Jür­gen Klopp ef­ter Li­ver­pools 1-0sejr på The Hawt­horns i for­å­ret, og det si­ger me­get. West Bromwich er en stor fa­re på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Ty­pisk er der ger­ne fi­re-seks spil­le­re i star­top­stil­lin­gen, der al­le kan true mod­stan­de­ren, når der er død­bol­de. 20 mål blev det til ef­ter stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner, mens det om­vendt kun blev til 19 mål i åbent spil. Det er et fy­sisk sta­er­kt hold med tek­nisk dyg­ti­ge al­ter­na­ti­ver som Ja­mes Mc­cle­an, der gi­ver al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.