TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Si­den Tony Pulis af­gang har Stoke hvert år for­søgt at an­la­eg­ge en me­re tek­nisk spil­lestil, uden det end­nu er lyk­ke­des, for så at gå over til at spil­le me­re fy­sisk. På pa­pi­ret er of­fen­si­ven god, men Sai­do Be­ra­hino har end­nu ik­ke slå­et igen­nem si­den vin­ter­skif­tet, mens de to tid­li­ge­re In­ter-spil­le­re Marko Ar­nau­tovic og Xher­dan Shaqi­ri hav­de et højt top­ni­veau og et til­sva­ren­de lavt bund­ni­veau. Ja­ck But­land har va­e­ret sav­net i må­let. Stoke har sik­ret sig no­get af en af­lø­ser for Bru­no Mar­tins-in­di, der er vendt til­ba­ge til Por­to ef­ter en sa­e­son på le­je, i form af et le­je­mål med Kurt Zou­ma fra Chelsea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.