CRYSTAL PALACES MA­NA­GER: FRANK DE BO­ER

Premier League Magasinet - - Program -

Frank de Bo­er blev an­sat som ch­eftra­e­ner i Ajax i de­cem­ber 2010, og i si­ne før­ste fi­re sa­e­so­ner vandt han det hol­land­ske mesterskab. In­gen an­den ch­eftra­e­ner i Ae­res­di­vi­sio­nen har ført sit hold til før­ste­plad­sen fi­re år i tra­ek. I si­ne sid­ste to Ajax-sa­e­so­ner blev det dog kun til an­den­plad­ser, og da han så for­lod Ajax og i ste­det blev boss i In­ter, var han va­ek igen min­dre end tre må­ne­der se­ne­re; fy­ret ef­ter ne­der­lag i halv­de­len af si­ne før­ste 14 kam­pe. I Crystal Palace skal ma­na­ge­ren De Bo­er vi­se, hvil­ken ud­ga­ve af ham, der er den ae­g­te. Er det vin­de­ren, der før­te Ajax til­ba­ge til top­pen ef­ter syv år uden mester­ska­ber? El­ler ta­be­ren, der ik­ke kun­ne kla­re sig, da han først for­lod Hol­land?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.