TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

I sid­ste sa­e­son så vi na­er­mest ude­luk­ken­de Watford stil­le op med en bag­ka­e­de be­stå­en­de af tre mand, men Marco Silva har hidtil i kar­ri­e­ren sva­er­get til 4-2-3-1, og det bli­ver nok ik­ke aen­dret af, at han kom­mer til Watford. Tom Cle­ver­ley er kom­met på en per­ma­nent af­ta­le ef­ter at ha­ve va­e­ret le­jes­vend i for­å­ret, mens Watford og­så har hen­tet Will Hug­hes og Nat­ha­ni­el Cha­lo­bah til de cen­tra­le midt­ba­ne­plad­ser. Spørgs­må­let er, om Ro­ber­to Pe­reyra og Nor­din Am­ra­bat har kva­li­tet nok til at løf­te Watford over en hel sa­e­son, mens og­så for­sva­ret med Mi­gu­el Bri­tos og Se­ba­sti­an Prödl svin­ger me­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.