PAUL POGBA

Premier League Magasinet - - De 20 Bedste I Premier League -

Født: 15. marts 1993, Frank­rig Po­si­tion: Cen­tral midt­ba­ne Klub: Manchester United Købt for 780 mil­li­o­ner kro­ner i Juventus (som­me­ren 2016) José Mourin­hos helt sto­re pre­sti­ge­køb var ver­dens dyreste spil­ler i et års tid, in­den trans­fer­mar­ke­det gik amok i som­me­ren 2017. I Eng­land har Pogba end­nu ik­ke va­e­ret den do­mi­ne­ren­de skik­kel­se, man har set i Juventus og for Frank­rig, men kva­li­te­ter­ne er uomt­vi­ste­li­ge. Et di­sci­pli­ne­ret VM lover godt for saesonen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.