TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Det bli­ver et sta­er­ke­re Brigh­ton-hold end no­gen­sin­de set tid­li­ge­re, me­ner den bel­gi­ske midt­ba­ne­mand Ant­ho­ny Kno­ck­a­ert li­ge op til sa­e­son­start, og det kan han ret i, i hvert fald på pa­pi­ret. Brigh­ton har ef­ter en før­ste sa­e­son med den nød­ven­di­ge over­le­vel­se på dags­or­de­nen va­e­ret sa­er­de­les ak­tiv på trans­fer­mar­ke­det. Klub­ben har hen­tet spil­le­re fra al­le he­le ver­den, og man­ge af dem ser slet ik­ke så dår­li­ge ud end­da. Der sy­nes at va­e­re kva­li­tet på syd­ky­sten i den­ne sa­e­son, og end­da plads til en ung dan­sker i form af Anders Drey­er fra Es­b­jerg, der la­eg­ger ud på U/23-hol­det. De nye folk skal pas­se ind i Hugh­tons fo­re­truk­ne 4-4-2-for­ma­tion, der - med de man­ge nye mu­lig­he­der – for­ment­lig bli­ver va­ri­e­ret lidt me­re i den kom­men­de sa­e­son, hvor der bli­ver hård kamp om plad­ser­ne hos Brigh­ton. Martín Mon­toya kan hur­tigt over­ta­ge plad­sen som høj­re ba­ck, uan­set hvor po­pu­la­er Bru­no er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.