VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

”Den brin­ger held, du kom­mer til at for­try­de det se­ne­re.” Den af­gå­en­de Ful­ham-ejer Mo­ha­med Al-fay­ed var ik­ke be­gej­stret, da den nye Ful­ham-ejer, Sha­hid Khan, i 2013 vil­le flyt­te den me­get om­tal­te sta­tue af Mi­cha­el Ja­ck­son for­an hjem­me­ba­nen Cra­ven Cot­ta­ge til det bri­ti­ske fod­bold­mu­se­um i Man­che­ster. Men som den bri­ti­ske tabloid­pres­se be­ma­er­ke­de det den­gang, be­stem­te Khan sig al­li­ge­vel for at be­de den seks me­ter hø­je sta­tue om at ”Be­at it”, hvor­ef­ter Ful­ham i maj 2014 ryk­ke­de ned i The Cham­pions­hip. På Sha­hid Khans an­det sports­hold, NFL'S Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars, er der in­stal­le­ret en stor po­ol i det ene hjør­ne af sta­dion, hvor man kan se hjem­me­kam­pe­ne i ba­de­buk­ser el­ler biki­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.