Roj fri­berg 1934 – 2016

Tidskriften OPERA - - News -

Fri­berg gjor­de även av­tryck som sce­no­graf i bland an­nat Alf Sjö­bergs upp­sätt­ning av Mo­dern på Dra­ma­ten 1971 och Cull­berg­ba­let­tens Krigs­dans i af­ton­lan­det 1979.

På Kung­li­ga Ope­ran sva­ra­de Roj Fri­berg för sce­no­gra­fin till Che­ru­bi­nis Me­dea, som blev Mar­ga­re­ta Hal­lins av­skeds­roll som fast an­ställd 1984.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.