HISTO­RIK

Tidskriften OPERA - - News -

Mu­sik­ve­ta­ren Owe An­der be­rät­tar om hur ori­gi­nal­par­ti­tu­ret till Wag­ners grand opé­ra Ri­en­zi ham­na­de i Kung­li­ga Ope­rans arkiv. Den förs­te Ri­en­zi Jo­seph Ti­chatschek, som även gjor­de rol­len vid Sve­ri­ge­pre­miä­ren 1865 i Stock­holm, är den som läm­na­de kvar par­ti­tu­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.