ÅH, DIS­SE MIN­DER

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

FØR­STE ETA­PE i Py­re­næ­er­ne ven­ter, og selv om den­ne eta­pe be­stemt er en ud­for­dring, er det lidt en fe­sen om­gang, Tour-ar­ran­gør ASO by­der på i år i det hi­sto­ri­ske ter­ræn. To etaper bli­ver af­vik­let i Py­re­næ­er­ne, og mor­gen­da­gens eta­pe vir­ker tand­løs med tre stigninger i ka­te­go­ri 1 og en lang ned­kør­sel til mål. Dagens eta­pe slut­ter på Peyrag­u­des, som kun en gang tid­li­ge­re har op­t­rå­dt i Tour de France. Det var i 2012, da spa­ni­e­ren Alejan­dro Val­ver­de var før­ste mand på top­pen. Dagens hø­je­ste punkt er Port de Balès, som især er kendt for bal­la­den med An­dy Schlecks tab­te kæ­de i 2010. Schleck kør­te i gult og syn­tes at ha­ve alt un­der kon­trol – und­ta­gen sit ma­te­ri­el. Da han trå­d­te an på Port de Balès for at gø­re det helt af med Al­ber­to Con­ta­dor, røg hans kæ­de af, og Con­ta­dor, som hav­de rejst sig i pe­da­ler­ne for at af­bø­de Schlecks an­greb, fort­sat­te, selv om den gu­le trø­je alt­så var sat ud af spil. Con­ta­dor vandt lø­bet sam­let i kraft af Schlecks tidstab på Port de Balès. Si­den måt­te han dog af­le­ve­re trø­je og tro­fæ til Schleck, da han blev idømt do­ping­ka­ran­tæ­ne for en po­si­tiv prø­ve, som han af­le­ve­re­de i Pau på an­den hvi­le­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.