FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

PÅ DEN­NE DAG for 50 år si­den om­kom den bri­ti­ske cy­kel­ryt­ter Tom Simpson på Mont Ven­toux i Proven­ce på Tourens 13. eta­pe. Simp­sons krop gav op i den ba­gen­de he­de ef­ter alt for læn­ge at ha­ve væ­ret pres­set langt over ev­ne i kraft af en co­ck­tail af am­fe­ta­min og cog­nac. Simpson blev et sym­bol på do­pin­gens uvæ­sen, men han hyl­des fort­sat i vi­de kred­se som den for­mi­dab­le cy­kel­ryt­ter, han var. Når bri­ti­ske ryt­te­re pas­se­rer hans min­des­mær­ke på Mont Ven­toux, er det kuty­me, at de let­ter på hat­ten for den gam­le me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.