DE 21 STØR­STE VIN­DE­RE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

René Le Grevès, Frank­rig, 16 eta­pe­sej­re

Trods sin pa­ri­si­ske dåb­sat­test blev René Le Grevès i fel­tet kaldt ’bre­to­ne­ren’, hvil­ket skyld­tes hans op­vækst i Bre­tag­ne. Han var en hur­tig ryt­ter, som i 1936 i den fran­ske mester­sk­ab­strø­je vandt he­le seks etaper i Tour de France. Mod slut­nin­gen af sin kar­ri­e­re åb­ne­de han med sin bror en cy­kel­bu­tik, som skul­le bli­ve til fle­re, idet han kun­ne ud­nyt­te sit renom­mé i mar­keds­fø­rin­gen. Som blot 35-årig i 1946 blev René Le Grevès dog dræbt i en ski­u­lyk­ke i Saint-ger­vais-les-bains i Al­per­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.