TEST THE BEST

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Man kan snak­ke om det i man­ge ti­mer – men det let­te­ste er at prø­ve. At kø­be en ny cy­kel er en stor be­slut­ning – det ved al­le Spe­ci­a­lized for­hand­le­re. Der­for har du mu­lig­hed for at prø­ve din drøm­me­cy­kel før du ta­ger din en­de­li­ge be­slut­ning. På den må­de sik­res det, at du al­tid kom­mer hjem med det helt rig­ti­ge pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.