HÅBET ER LYSEGRØNT

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

BLAGNAC er nu for ot­ten­de gang eta­pe­by i Tour de France, men det er ik­ke det, by­en er kendt for, for der er sandt for dy­den ik­ke sket skel­sæt­ten­de be­gi­ven­he­der i Tour-hi­sto­ri­en her. Blagnac er sna­re­re kendt for at væ­re en for­stad til Toulou­se, og især den for­stad, hvor luft­hav­nen og de enor­me Air­bus-sam­le­hal­ler lig­ger. Ik­ke de­sto min­dre har Blagnac smidt nog­le mil­li­o­ner ef­ter Tour-ar­ran­gør ASO for at­ter at kom­me på ru­te­kor­tet – en­ten, for­di de har for man­ge pen­ge i Blagnac, el­ler vel­sag­tens for at bry­de ud af lil­le­bror-rol­len i for­hold til Toulou­se. Fra star­ten i Parc du Ra­mi­er i Blagnac er der blot syv ki­lo­me­ter til cen­trum af Toulou­se, som er en hjør­ne­sten i Tour de France, idet det er en af de op­rin­de­li­ge seks eta­pe­by­er i ’La Gran­de Bouc­le’. Mens Blagnac tre gan­ge har væ­ret start­by, har den fi­re gan­ge hu­set eta­pe­fi­na­ler, som ik­ke er gå­et over i hi­sto­ri­en: Pa­scal Pois­son vandt her i 1984, Niki Rut­ti­mann i 1986, Rolf Golz i 1988 og Mat­hieu Her­mans i 1989. Ro­dez har tre gan­ge væ­ret eta­pe­by i Tour de France, se­ne­st i 2015, da bel­gi­e­ren Greg Van Aver­ma­et vandt 13. eta­pe fra Mu­ret. I 2010 var Ro­dez start­by, og så vandt Pi­er­re-henri Ment­héour en eta­pe her i 1984.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.