FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

SELV OM do­ping­mis­bru­get i fel­tet ef­ter alt at døm­me er fal­det, er gen­nem­snits­far­ten i Tour de France ik­ke me­get an­der­le­des end den­gang, en stor del af fel­tet be­vis­ligt var fyldt op med ulov­lig me­di­cin og præ­pa­re­ret med ulov­li­ge me­to­der. Lan­ce Arm­strong vandt sin før­ste Tour i 1999 med en gen­nem­snits­fart på 40,273 km/t., mens Chris Froome vandt i 2013 med 40, 545 km/t. i snit og Vin­cen­zo Ni­ba­li i 2014 med 40,490 km/t. i snit. Sid­ste år vandt Froome lø­bet med en gen­nem­snits­fart på 39,616 km/t.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.