101 KM’S ACTION I BJERGENE

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRIAN ASKVIG

LØ­BETS LAN­DE­VEJ­SE­TA­PE – en­dog og­så kor­te­re end pa­ra­de­kørs­len til Pa­ris – fø­rer på un­der tre ti­mer fel­tet ud af Py­re­næ­er­ne for i år. Fem sto­re bjerg­for­ma­tio­ner er in­klu­de­ret i Touren i år, og med Py­re­næ­er­ne, Vo­ge­ser­ne og Ju­rab­jer­ge­ne over­stå­et ven­ter nu kun Cen­tral­mas­si­vet og Al­per­ne. Dagens eta­pe by­der på tre stigninger i ka­te­go­ri 1 og en lang ned­kør­sel til må­let i Foix, og det gi­ver ik­ke på for­hånd løf­te om et stort in­ter­na­tio­nalt festfyrværkeri på den fran­ske na­tio­nal­dag, Ba­stil­le­da­gen. Der­i­mod er der gi­vet­vis en del fran­ske ryt­te­re, som skal ud at vi­se sig frem for de hund­redt­u­sin­der, der på den­ne na­tio­na­le hel­lig­dag vil stim­le sam­men langs ru­ten. Saint-girons er for sy­ven­de gang eta­pe­by i Tour de France, og for sjet­te gang er det som start­by. I 2009 vandt spa­ni­e­ren Lu­is Leon San­chez den ene­ste eta­pe, der er slut­tet i by­en. San­chez har og­så vun­det en eta­pe i Foix, nem­lig i 2012, da by­en se­ne­st op­t­rå­d­te på Tour-ru­te­kor­tet. I 2008 vandt halv­dan­ske­ren Kurt As­le Ar­ve­sen sin ene­ste Tour-sejr i Foix, og i 2007 og 2001 var der start i by­en ved fo­den af Py­re­næ­er­ne. Mens Col de La­tra­pe og Col d’ag­nes har væ­ret på ru­te­kor­tet ad­skil­li­ge gan­ge, er Mur de Péguère me­re jom­fru­e­lig, idet bjer­get kun én gang har op­t­rå­dt i Touren, nem­lig i 2012, da San­dy Ca­s­ar var før­ste mand på top­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.