HVOR­DAN ER DET AT KØ­RE TOUREN?

Tour de France Magasinet - - DANSKERNE I TOUR DE FRANCE -

Jakob Fuglsang lø­ber med ret­te med op­mærk­som­he­den i årets dan­ske Tour. Men hvor­dan er det at kø­re lø­bet for de dan­ske­re, der ik­ke er su­per­stjer­ner? Tour de France-ma­ga­si­net har spurgt to af fel­tets dan­ske ar­bejds­mænd om de­res op­le­vel­ser med det sto­re løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.