10 DEFINERENDE BE­GI­VEN­HE­DER I JAKOB FUGLSANGS KAR­RI­E­RE

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

2007: VIN­DER U23-VER­DENS­MESTER­SKA­BET I MO­UN­TAIN­BI­KE Som 22-årig lyk­kes det Jakob Fuglsang at vin­de Vm-guld i mo­un­tain­bi­ke. På ru­ten i Fort Wil­li­am i Skot­land vin­der han for­an schweizi­ske Ni­no Schur­ter, der si­den vin­der Ol-guld i di­sci­pli­nen i 2016.

2008: SAM­LET VIN­DER AF DAN­MARK RUNDT Si­de­lø­ben­de med kar­ri­e­ren som mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter kø­rer Jakob Fuglsang lan­de­vejs­cyk­ling for Team De­sig­na Køk­ken i 2008. Her vin­der han højst over­ra­sken­de Dan­mark Rundt for­an blandt an­dre Mat­ti Bres­chel og Ste­ven Cum­m­ings.

2009: NUM­MER SEKS I CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ Jakob Fuglsang kø­rer i Top 10 i det sto­re eta­pe­løb, der i fol­kemun­de kal­des 'Dauphiné Li­béré'. Det tra­di­tions­ri­ge eta­pe­løb ses om et op­takt­sløb til Tour de France, og i 2009 væk­ker det op­sigt, at Fuglsang i sin de­but­sæ­son på Pro Touren kom­mer i Top seks i sel­skab med bl.a. Alejan­dro Val­ver­de, Ca­del Evans og Al­ber­to Con­ta­dor.

2010: VIN­DER DM Fuglsang bli­ver num­mer to i 2011, men gen­vin­der tit­len i 2012.

2010: DELTAGER FOR FØR­STE GANG I TOUR DE FRANCE Ef­ter at ha­ve kørt sin før­ste Grand Tour i Vu­el­ta a Es­paña i 2009, stil­ler Fuglsang for før­ste gang til start i Tour de France. Han kø­rer for Team Saxo Bank og bli­ver num­mer 56 i klas­se­men­tet.

2011: KØ­RER I FØRERTRØJEN I VU­EL­TA A ES­PAÑA Som en del af det luxem­bourg­ske hold Le­o­pard Trek vin­der Jakob Fuglsang hold­tids­kørs­len på før­ste eta­pe af Vu­el­ta Es­paña. Der­for kø­rer Jakob Fuglsang i lø­bets rø­de fø­rer­trø­je på 2. eta­pe. Han en­der sam­let som num­mer 11 i lø­bet.

2013: NUM­MER SYV I KLAS­SE­MEN­TET I TOUR DE FRANCE Fuglsang skifter i 2013 til Astana og le­ve­rer sin bed­ste præ­sta­tion i Tour de France til da­to. Un­der­vejs i eta­pe­lø­bet bli­ver han blandt an­det num­mer to på 9.eta­pe, da han over­ha­les af ir­ske Da­ni­el Mar­tin i en spurt få me­ter før mål­stre­gen. En­der som num­mer syv i klas­se­men­tet.

2014: HJÆL­PER NI­BA­LI TIL TOUR DE FRANCE-SEJR Ef­ter Top 10-pla­ce­rin­gen i Touren i 2013 er Jakob Fuglsang til­ba­ge i rol­len som hjæl­pe­ryt­ter hos Astana. På fem­te eta­pe bli­ver han num­mer to og lig­ger og­så to­er sam­let i fi­re da­ge. Han slut­ter dog som num­mer 36 sam­let, men hjæl­per ita­li­e­ne­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li til en sam­let sejr.

2015: TOP 10 I FORÅRSKLASSIKERE Fle­re me­di­er skri­ver, at Jakob Fuglsang er i sit livs form, da han sik­rer sig Top 10-pla­ce­rin­ger i de to forårsklassikere La Flè­che Wal­lon­ne og Liè­ge–ba­stog­ne–liè­ge. I sidst­nævn­te en­dagsløb sid­der han med de al­ler­bed­ste i fi­na­len, som han præ­ger med et godt an­greb –dog må han nø­jes med en ni­en­de­plads, mens Alejan­dro Val­ver­de vin­der lø­bet.

2016: VIN­DER OL-SØLV Jakob Fuglsang op­når kar­ri­e­rens må­ske stør­ste re­sul­tat, da han bli­ver num­mer to i lan­de­vejslø­bet ved OL i Bra­si­li­en. Han ta­ber slut­spur­ten til Greg Van Aver­ma­et, men en­der for­an sto­re nav­ne som Chris Froome, Fa­bio Aru og Alejan­dro Val­ver­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.