EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

De før­ste 130 ki­lo­me­ter føl­ger ru­ten stort set Mo­sel-flo­den, hvil­ket selvsagt be­ty­der, at der ik­ke er de sto­re ter­ræn­mæs­si­ge ud­for­drin­ger. Et in­di­a­ner­ud­brud på tre-fi­re mand vil få lø­be­pas, men de vil utvivl­s­omt bli­ver kørt ind, in­den det he­le skal af­gø­res i Tour­sponsor-by­en Vittel. Blot en en­kelt stig­ning i ka­te­go­ri 4 skal for­ce­res på eta­pens 207 ki­lo­me­ter, så der er ik­ke no­get, der står i vej­en for end­nu en mas­ses­purt. Der bli­ver rig lej­lig­hed til at sæt­te me­re kaf­fe over og få kla­ret op­va­sken in­den fi­na­len, for der kom­mer ik­ke ske no­get op­sigtsvæk­ken­de før de sid­ste fem ki­lo­me­ter ind til Vittel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.