SMUK­KE PIGER OG BØGETRÆER

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

har stig­nin­gen med det sæ­re navn La Plan­che des Bel­les Fil­les væ­ret på ru­te­kor­tet i Tour de France. Det var i 2012, da Chris Froome vandt eta­pen, og i 2014, da sej­r­her­ren hed Vin­cen­zo Ni­ba­li. Han vandt si­den lø­bet sam­let, så må­ske får man på den­ne eta­pe et fin­ger­peg om vin­de­ren af Touren i år. For­hå­bent­lig kan hå­be­ful­de klas­se­ments­ryt­te­re i fel­tet lok­kes til an­greb i håb om at vin­de kost­ba­re se­kun­der i det sto­re regn­skab. La Plan­che des Bel­les Fil­les har få­et sit navn ad sæ­re om­ve­je, og be­tyd­nin­gen er uklar. ’Bel­les fil­les’ be­ty­der ’smuk­ke piger ’, men det kan væ­re en for­vansk­ning af ’bel­les fa­hys’, som i den lo­ka­le di­a­lekt be­ty­der ’smuk­ke bøgetræer ’. ’Plan­che’ be­ty­der ’plan­ke’ og stam­mer fra den nær­lig­gen­de lands­by Plan­cher-les-mi­nes. En an­den for­kla­ring fin­des i folkl­oren, hvor det ly­der, at nav­net op­stod un­der Tre­di­ve­år­skri­gen, da sven­ske le­je­sol­da­ter an­greb Plan­cher-les-mi­nes. Af frygt for voldtægt flyg­te­de by­ens un­ge kvin­der op på bjer­get, hvor­fra de sprang i døden for at slip­pe for en end­nu værre skæb­ne. En sol­dat rid­se­de der­på med sin dolk et gravskrift over de un­ge kvin­der i en plan­ke, for­tæl­les det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.