FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

ud­be­ta­ler i år 2,3 mil­li­o­ner eu­ro – cir­ka 17 mil­li­o­ner kro­ner – i præ­mi­er, hvoraf vin­de­ren får 3,7 mil­li­o­ner kro­ner. Dem de­ler han tra­di­tio­nelt med sit hold. De øv­ri­ge præ­mi­er går for ek­sem­pel til eta­pe­vin­de­re, vin­de­re af hold­kon­kur­ren­cen og den mest an­grebs­ivri­ge ryt­ter. Top­pla­ce­rin­ger på de en­kel­te etaper og af­slut­nings­vis en præ­mie for en­hver pla­ce­ring i den sam­le­de stil­ling er og­så reg­net med. En ryt­ter uden næv­ne­vær­di­ge pla­ce­rin­ger un­der­vejs op­tje­ner per­son­ligt ty­pisk 30004000 kro­ner i et Tour de France.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.