SOM BRØDRE VI DE­LE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

i Frank­rig som en ’sports­by ’, skri­ver Tour-ar­ran­gør ASO i sit pres­se­ma­te­ri­a­le og min­der om, at brød­re­ne Si­mon stam­mer her fra Au­be-de­par­te­men­tet. De fi­re brødre har al­le gjort sig flot be­mær­ket i Tour de France. Den æld­ste, Pa­scal Si­mon, kør­te syv da­ge i den gu­le fø­rer­trø­je i 1983, før han blev nødt til at for­la­de lø­bet ef­ter et styrt. Den yng­ste bror, François, kør­te i 2001 og­så i gult, mens de to an­dre brødre, Ré­gis og Jérô­me, beg­ge vandt etaper i ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Troyes har ot­te gan­ge før i dag væ­ret eta­pe­by i Tour de France. Den var start­by i 2005 og 2003 og i 2000 vandt Erik Za­bel, da der var mål her på 20. eta­pe. Nu­its-saint-ge­or­ges, som lig­ger i Bour­gog­ne-vin­di­strik­tet, er for før­ste gang på Tour-ru­te­kor­tet, og me­get ty­der på, at det bli­ver en mas­ses­purt, som folk der får at se. Midt­vejs på eta­pen er der en se­rie knol­de, som dagens udbrydere hå­ber at kun­ne dra­ge for­del af, men der er næp­pe no­get, der på en eta­pe som den­ne med 40 ki­lo­me­ter flad vej til mål, kan af­hol­de sprin­ter­hol­de­ne fra at or­ga­ni­se­re en mas­ses­purt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.