DE 21 STØR­STE VIN­DE­RE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Gi­no Bar­ta­li, Ita­li­en, 12 eta­pe­sej­re

En af cykelsportens al­ler­stør­ste gen­nem al­le ti­der. Med ri­va­len Fau­sto Cop­pi del­te han ita­li­en­ske ti­fo­si i to lej­re, nem­lig cop­pi­a­ni og bar­ta­li­a­ni. Bar­ta­li vandt et Tour de France på hver si­de af An­den Ver­denskrig, hvil­ket lader for­stå, at han kun­ne ha­ve vun­det langt fle­re, hvis ik­ke ver­den var gå­et af la­ve. Un­der kri­gen ar­bej­de­de Bar­ta­li i det skjul­te for en or­ga­ni­sa­tion, der red­de­de jø­der fra ga­skam­re­ne, og han blev ef­ter sin død hædret af den is­ra­el­ske stat, som en af ’de ret­fær­di­ge’, der hav­de trod­set van­vid­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.