ANGRIB, ANGRIB, ANGRIB

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

vin­der lø­bet, bli­ver man ik­ke rig af at kø­re Tour de France, men der er dog gen­ve­je til go­de pen­ge. Den bed­ste er må­ske at ka­ste sig ud i vil­de an­greb dag ef­ter dag uan­set, hvor håb­løst det he­le ser ud, for skul­le man bli­ve kå­ret som lø­bets mest an­grebs­ivri­ge ryt­ter, van­ker der ik­ke min­dre end 150.000 kro­ner i præ­mie. Her er de se­ne­ste vin­de­re af ’Prix de la com­bati­vité’: 2016: Peter Sa­gan, Slovaki­et 2015: Ro­main Bar­det, Frank­rig 2014: Ales­san­dro De Mar­chi, Ita­li­en 2013: Chri­stop­he Ri­blon, Frank­rig 2012: Chris An­ker Sø­ren­sen, Dan­mark 2011: Jéré­my Roy, Frank­rig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.