DE 21 STØR­STE VIN­DE­RE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Phi­lip­pe Thys, Belgien, 13 eta­pe­sej­re

Den før­ste ryt­ter, der vandt Tour de France tre gan­ge, nem­lig i 1913, 1914 og 1920. Hans kar­ri­e­re blev af­brudt af ’Den Sto­re Krig’, og man kan kun gis­ne om, hvad han hav­de dre­vet det til i Tour de France, hvis ik­ke ver­den var gå­et gras­sat. Tour-di­rek­tør Henri Desgrange var ik­ke i tvivl. Han skrev ef­ter Thys’ tred­je sejr : ’Frank­rig er op­mærk­som på, at uden kri­gen vil­le den­ne ryt­ter fra An­der­le­cht ik­ke fejre sin tred­je Tour-sejr, men sin fem­te el­ler sjet­te’. Phi­lip­pe Thys vandt fem af si­ne eta­pe­sej­re i 1922 og yder­li­ge­re to i 1924.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.