FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

til­sku­e­re for­ven­ter Tour-ar­ran­gør ASO langs Tour-ru­ten i år. 65 pro­cent af dis­se til­sku­e­re er mænd, og 80 pro­cent af samt­li­ge til­sku­e­re er fransk­mænd. De re­ste­ren­de 20 pro­cent kom­mer fra al­le eg­ne af ver­den. Nor­ge ple­jer at væ­re rigt re­præ­sen­te­ret, og det sam­me er Hol­land – især når Alpe d’huez er på pro­gram­met. Sid­ste år lod en stor, afri­kansk fanska­re sig of­te be­mær­ke i må­l­om­rå­det. Den gen­nem­snit­li­ge til­sku­er til­brin­ger me­re end seks ti­mer i vejkanten, op­ly­ser ASO.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.