EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

En blød start ef­ter Tourens før­ste hvi­le­dag. En eta­pe, som in­gen af rytterne vil stres­se vold­somt over. To gan­ge i lø­bet af eta­pen skal rytterne for­ce­re stigninger ala Ejer Bav­ne­høj, og det bli­ver næp­pe no­get , der ry­ger di­rek­te i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Ru­tens sid­ste 30 ki­lo­me­ter føl­ger Dor­dog­ne-flo­den, og bro­er­ne, der kryd­ser flo­den, sy­nes at væ­re de væ­sent­lig­ste svær­heds­mo­men­ter. Det he­le slut­ter i en mas­ses­purt , hvor Mark Ca­ven­dish får end­nu en mu­lig­hed for at æde sig ind på Ed­dy Merckx’ re­kord på 34 eta­pe­sej­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.