FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

gu­le far­ve stam­mer fra avi­sen L’au­to, som i 1903 lan­ce­re­de Tour de France som et re­k­la­mestunt, der skul­le red­de avi­sen fra un­der­gang. Gul var avi­sens ken­dings­far­ve, men først i 1919 blev den gu­le fø­rer­trø­je ind­ført. I åre­ne 1930-1939 var samt­li­ge cykler ma­let gu­le. Det var cykler uden fa­bri­kant­navn, som var stil­let til rå­dig­hed af ar­ran­gø­rer­ne i et for­søg på at mind­ske cy­kel­fa­bri­kan­ter­nes vok­sen­de ind­fly­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.