TOUREN ELSKER LIÈ­GE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

er en stolt cy­kel­sports­by med ver­dens æld­ste cy­kel­løb, monu­men­tet Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge, som stør­ste at­trak­tion. Lø­bet, som ejes af Tour-ar­ran­gør ASO, fejre­de i år 125 års ju­bilæum med spa­ni­e­ren Alejan­dro Val­ver­de som vin­der. I de se­ne­ste 40 år har blot fem bel­gi­e­re vun­det lø­bet, og den sid­ste af dem, nem­lig 2011-vin­de­ren Phi­lip­pe Gil­bert, får be­søg af Touren på sin hjem­me­ba­ne, når tred­je eta­pe sky­des i gang i Ver­vi­ers. Dagens eta­pe be­gyn­der på Burg­p­latz i Düs­sel­dorf og ind­le­des med en lang pa­ra­de­kør­sel gen­nem det in­dre af by­en, som yn­der at kal­de sig ’Lil­le Pa­ris’, før væd­de­lø­bet går i gang på Kai­ser­stras­se. Ef­ter blot seks ki­lo­me­ter ram­mer fel­tet stig­nin­gen Gra­fen­berg, hvor de før­ste po­int til bjerg­trøj­en kan ind­sam­les. Ru­ten går gen­nem Ne­an­der­da­len, som un­der sit ty­ske navn, Ne­an­der­tal, rin­ger fle­re klok­ker: Det var her, fos­si­ler af for­tids­men­ne­sket før­ste gang blev fun­det. Ru­ten slår en sløj­fe ind i Tys­kland, før fel­tet ven­der til­ba­ge til Düs­sel­dorf og kryd­ser Rhin­en for at fort­sæt­te mod Liè­ge. Den bel­gi­ske stor­by er for 11. gang eta­pe­by i Tour de France, og det gør det til den by uden for Frank­rig, der of­test har haft Touren på be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.