FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Iføl­ge Tour-ar­ran­gør ASO føl­ger 3,5 mil­li­a­der men­ne­sker lø­bet på tv, og de bli­ver holdt ori­en­te­ret af 2000 jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer fra om­kring 600 ak­kre­di­te­re­de me­di­er fra al­le eg­ne af ver­den. 350 avi­ser, nyheds­bu­reau­er og hjem­mesi­der fra 36 na­tio­ner er re­præ­sen­te­ret i Tour-ka­ra­va­nen, og det sam­me er 100 tv-sta­tio­ner, 75 fo­to­bu­reau­er og 50 ra­dio­sta­tio­ner. I alt 4500 men­ne­sker rej­ser rundt med Tour-ka­ra­va­nen i 1600 kø­re­tø­jer, skri­ver ASO i pres­se­ma­te­ri­a­le til lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.