EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Of­te by­der før­ste lan­de­vej­se­ta­pe i Tour de France på ro og or­den på vej ud af by­en, men det bli­ver ik­ke til­fæl­det i år, idet den før­ste bjergs­purt kom­mer al­le­re­de ef­ter få ki­lo­me­ter. Der vil væ­re man­ge, der jag­ter po­int til bjerg­trøj­en. Jeg vil bli­ve over­ra­sket, hvis ik­ke et ud­brud bli­ver for­met umid­del­bart ef­ter bjergs­pur­ten med ryt­te­re fra Bora-hans­gro­he, Team Sunweb og Ka­tusha-alpe­cin, som skal vi­se fla­get for de­res ty­ske sponso­rer. Men det he­le er blot ind­le­den­de øvel­ser in­den må­l­gan­gen i Liè­ge, hvor det he­le med stats­ga­ran­ti bli­ver afg jort i en mas­ses­purt. Dagens sid­ste stig­ning 20 km fra mål er blot at reg­ne for et vej­bump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.