LUXEM­BOURG FRA NORD TIL SYD

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

slut­ter på en fest­lig knold, kal­det Côte des Re­li­gieu­ses, som nok kan gi­ve sprin­te­r­en ho­ved­brud. En lil­le bid af den kor­te bak­ke har en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 11, så man kø­rer ik­ke ube­rørt op ef­ter 210 ki­lo­me­ter i sad­len. In­den mål har fel­tet be­væ­get sig gen­nem Luxem­bourg fra nord til syd, og i alt fem ka­te­go­ri­se­re­de stigninger ven­ter. Bej­le­re til den prik­ke­de bjerg­trø­je vil flok­kes på stig­nin­ger­ne i håb om at op­le­ve at stå på po­di­et. For nog­le hold vil den­ne ’gra­tis om­gang’ kun­ne red­de he­le Touren. Ru­ten går i stor­hertug­døm­met vest for ho­ved­sta­den gen­nem den lil­le by Ma­mer, hvor na­tio­nens dob­bel­te Tour de France-vin­der, Ni­co­las Frantz, blev født og dø­de. Før ham var François Fa­ber na­tio­nens Tour-helt, mens Char­ly Gaul og An­dy Schleck ful­den­der ræk­ken af luxem­bour­ge­re, der har vun­det lø­bet. Longwy er for fem­te gang eta­pe­by, men al­le dem, der vandt en Tour-eta­pe her, er dø­de. Fi­re gan­ge i Tourens før­ste år­ti var der mål her, og så af­lag­de lø­bet og­så vi­sit i 1982. Da vandt bel­gi­e­ren Da­ni­el Wil­lems, som sid­ste år dø­de i en al­der af blot 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.