FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

blev ind­ført i Tour de France i 1953 for at mar­ke­re lø­bets 50 års-ju­bilæum. Rytterne op­tje­ner po­int for top­pla­ce­rin­ger på etaperne og på de ind­lag­te spur­ter, og den med flest po­int kan træk­ke i den grøn­ne fø­rer­trø­je. Far­ven blev valgt, for­di sponsoren var en fa­bri­kant af plæ­ne­klip­pe­re. I 1968 var trøj­en rød for at til­freds­stil­le en an­den sponsor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.