Væb­ne­rens chance?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Kø­rer man Tour de France for Team Sky, ind­ta­ger man sæd­van­lig­vis rol­len som (vel­be­talt) do­mestik for mand­ska­bets ube­stri­de­li­ge pa­tron (han hed­der Chris Froome hvis no­gen skul­le væ­re i tvivl) og of­rer al­le per­son­li­ge am­bi­tio­ner for at kø­re klas­se­ment for che­fen. Den tid tid­li­ge­re ba­ne­ryt­ter Ge­raint Tho­mas ken­der så­le­des så­le si­ne for­plig­tel­ser på de fran­ske lan­de­ve­je i juli må­ned. Når la­kaj­en l må­ske al­li­ge­vel øj­ner en mu­lig­hed for at for­føl­ge eg­ne mål­sæt­nin­ger i årets Tour – s selv om han na­tur­lig­vis al­drig vil in­drøm- me det of­fent­ligt – skyl­des det dels usik­ker­he­den om hvor­vidt Froome in­den Tou­rens start bli­ver ramt af en ka­ran­tæ­ne på grund af sin Sal­buta­mol-sag (næp­pe sand­syn­ligt) og dels ri­si­ko­en for at Sky-kap­ta­j­nen ikke kan stå di­stan­cen på tu­ren rundt gen­nem Frank­rig ef­ter en op­s­li­den­de Giro (me­re sand­syn­ligt). Tho­mas har vist pæn, men ikke pran­gen­de, form i 2018, og skul­le Froome af en el­ler an­den grund mel­de pas som kap­ta­jn hos Sky, over­ta­ger Tho­mas na­tur­lig­vis le­der­rol­len. Det vil dog næp­pe ræk­ke til en pla­ce­ring i top-10.

GE­RAINT THO­MAS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.