VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Ryt­te­re fra Bretagne reg­nes i al­min­de­lig­hed for at væ­re blandt de se­je­ste i fel­tet. Fi­re bre­to­ne­re har vun­det Tour de France, nem­lig Lucien Pe­tit-bre­ton, Je­an Ro­bic, Lou­i­son Bo­bet og Ber­nard Hi­nault. Til­sam­men har de vun­det 11 ud­ga­ver af lø­bet. Ro­bi­cs Tour-sejr i 1947 kom i hus på sid­ste eta­pe, hvor­for han al­drig i det løb nå­e­de at kø­re i gult. Det gjor­de han i ste­det i én dag i 1953. Ro­bic var i øv­rigt ikke født i Bretagne, men han var bre­to­ner i hjer­tet. ‘Jeg blev ved en fejl født i Ar­den­ner­ne,' ple­je­de han at si­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.