EN SMAG AF BEL­GI­SKE KLASSIKERE

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Tour-løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me for­sik­rer, at etaperne i Bretagne sma­ger lidt af bel­gi­ske klassikere, og at de smal­le ve­je ef­ter Con­car­ne­au på da­gens eta­pe vil væ­re til for­del for de ryt­te­re, der fø­ler sig hjem­me i Ar­den­ner­ne. Der er med an­dre ord no­get at kom­me ef­ter på den­ne eta­pe for ryt­te­re, der gør det godt i Flè­che Wal­lon­ne og Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. Der er ikke man­ge me­ter på den lan­ge eta­pe, der er i va­ter, idet stig­nin­ger­ne af­lø­ser hin­an­den he­le vej­en til fi­na­lestig­nin­gen i Qu­im­per. Da­gens stej­le­ste stig­ning er Côte de Ka­li­forn (1,7 km med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 7,1 pro­cent), mens Côte de Me­nez Qu­e­lerc’h er den læng­ste stig­ning på da­gen. Den er tre ki­lo­me­ter lang med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 6,2. Over cir­ka 500 me­ter nær top­pen er stig­nings­pro­cen­ten over 10. Pr­ud­hom­me for­ud­ser, at den­ne lan­ge stig­ning kan fremtvin­ge en af­gø­ren­de ud­skil­ning, og at den grup­pe, der ri­ver sig løs, alt­så kan hol­de sig fri af for­føl­ge­re over de re­ste­ren­de 45 ki­lo­me­ter. Lo­ri­ent har 11 gan­ge tid­li­ge­re væ­ret vært for Tour de France. I 1998 var by­en før­ste eta­pe­mål på det fran­ske fast­land ef­ter den tu­mul­ta­ri­ske Grand Dé­part i Ir­land, hvor nyhe­den om Festi­na-hol­dets be­slag­lag­te la­ger af do­ping­mid­ler ryste­de Tou­ren i sin grund­vold. Qu­im­per er eta­pe­by for sjet­te gang.

FOTO: RITZAU SCANPIX/PDJ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.