HVEM PAS­SER ETA­PEN TIL?

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 - EKSPERTEN Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Umid­del­bart ly­der 156 ki­lo­me­ter ikke som no­get stør­re pro­blem i Tour­sam­men­hæng, men når næ­sten 22 af dem er på bro­sten, er det en helt an­den sag. De før­ste tre sek­to­rer får for­ment­lig ikke den sto­re betydning, men po­si­tions­kam­pen på eta­pens sid­ste 70 ki­lo­me­ter vil helt uund­gå­e­ligt kræ­ve si­ne ofre. Her­fra kom­mer pavéer­ne i en lind strøm, og hver sek­tor vil be­ty­de man­de­fald. De små bjer­gryt­te­re og de let­te­ste af klas­se­ment ryt­ter­ne vil ha­de den­ne dag, som stil­ler sto­re kø­re­tek­ni­ske krav. Ryt­te­re som Nairo Qu­in­ta­na og Ri­chie Por­te vil væ­re stærkt af­hæn­gi­ge af de­res holds klas­si­ker­ryt­te­re, mens Jakob Fuglsang står bed­re ru­stet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.