Apor­te:

El Caribe - - Página 2 -

La Em­ba­ja­da de la Or­den de Mal­ta en­tre­gó 34 dis­po­si­ti­vos mé­di­cos a seis hos­pi­ta­les del país pa­ra ayu­dar en la re­cu­pe­ra­ción de pa­cien­tes de CO­VID-19.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.