El ra­ro ca­so de San Cris­tó­bal

El Caribe - - News -

Metz, por cier­to, ha de­ci­di­do apo­yar a Abi­na­der a pe­sar de que su par­ti­do, el Re­for­mis­ta, lle­va co­mo can­di­da­to pre­si­den­cial a Leo­nel Fer­nán­dez. El PRM lle­va co­mo can­di­da­to a se­na­dor por San Cris­tó­bal a Fran­klin Ro­drí­guez, pu­pi­lo de Fer­nán­dez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.