Som­martri­ol

Hufvudstadsbladet - - I Dag - ANAGRINN

Ju­li­gröns­kan är mer kom­pakt när vit­ski­ra blom­mor blek­nat Vä­dergu­dar­nas makt in­takt de sol­mäng­den snålt har räk­nat

Lju­set fort­satt av flö­dan­de sort nu avnju­tes smult­ron­stäl­len Tan­kar­na fly­ger i väg och bort när as­falt blir ljum som häl­len

Var­dag och plikt gli­der läng­re ut sätt fo­kus på natt­vi­o­len And­ra ver­sen tar ald­rig slut i som­ri­ga vind­tri­o­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.