Rös­ter om Fin­land

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

I den här se­ri­en får du träf­fa män­ni­skor som är bo­sat­ta ut­om­lands el­ler män­ni­skor som flyt­tat till Fin­land. De be­rät­tar om si­na liv och hur de ser på Fin­land. Se­ri­en är sam­man­ställd av Svensk Presstjänst och in­går som en del av det of­fi­ci­el­la pro­gram­met för Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.