Jä­gar­ut­bild­ning­en i Tyskland

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

●●1915 be­slöt Tyskland att ge 200 män från Fin­land mi­li­tär­ut­bild­ning. An­ta­let höj­des se­na­re till 2 000.

●●Un­der hös­ten 1915 be­vil­ja­des in­te många unga män i Fin­land ut­ri­kes­pass, så de mås­te ta sig till Tyskland i smyg.

●●1 900 män åk­te för att trä­na i Tyskland, av dem åter­vän­de 1 300 till Fin­land.

●●Fin­lands Jägar­mu­se­um öpp­na­de i Kor­te­sjär­vi 1995. Den nya ut­ställ­ning­en öpp­na­de i april i år. Mu­se­et fun­ge­rar ock­så som ett arkiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.