Gustaf Man­ner­heim

Hufvudstadsbladet - - Helg -

●●Född

Död

4.6.1867 27.1.1951. ●●Fin­lands pre­si­dent 1944–1946.

●●Riks­fö­re­stån­da­re 1918–1919.

●●Tjänst­gör i rys­ka ar­mén 1887–1917

●●Tjänst­gör i fins­ka ar­mén 1918–1944

●●Grad: mar­skalk av Fin­land, i Ryss­land ge­ne­rallöjt­nant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.