13:e plats

Hufvudstadsbladet - - Helg -

●●Gustaf Man­ner­heim led­de Fin­lands ar­mé i tre krig. Ha­de fi­en­den seg­rat och in­ta­git Helsing­fors skul­le följ­der­na ha va­rit för­lust av vår fri­het. Trots att han var ha­tad bland de rö­da ef­ter 1918 kun­de Man­ner­heim sam­la na­tio­nen i ödets stund 1939–1944. En del be­slut är om­strid­da och Man­ner­heim har kri­ti­se­rats för bris­tan­de be­red­skap 1944. Men det är slut­re­sul­ta­tet som räk­nas, Fin­land för­blev fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.