Jo­han­na Nu­u­ti­nen

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

●Bor: I Helsing­fors.

●Ål­der: 34.

●Kar­riär: Fin­lands na­tio­nal­ba­lett 2002–2017 (fri­lans 2015–2017).

●Om jag in­te var dan­sa­re skul­le jag: Fo­to­gra­fe­ra och ha en egen es­pres­so­bar.

●Ak­tu­ell med: Dans­fö­re­ställ­ning­en Iris (pre­miär 22 september 2017 i Ka­bel­fa­bri­ken, Helsing­for, i sam­ar­be­te med det ir­länds­ka re­si­den­s­cent­ret Shaw­brook).

●Kom­man­de verk: Room (pre­miär i no­vem­ber 2017 i Björ­ne­borg, sam­ar­be­te med Po­ri Dan­ce Com­pa­ny samt The cent­re of cho­re­o­grap­hic cre­a­tion Tro­is C-L), Lu=cid dream (pre­miär vå­ren 2018 i Helsing­fors, sam­ar­be­te med Se­oul Dan­ce Cen­ter).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.